HELLO :) Benvingut Qué necesites? ¿Qué necesitarás?

Clica en aquest enllaç i descarregat l'Akira i el Patinete per imprimir en un full Dina 4.
*
Click en este enlace y descarga a Akira y a Patinete para imprimir en una hoja Dina 4.
*
Click on this link and download Akira and Patinete to print on a Dina 4 sheet.

:)  LINKMolt bé!  *  ¡Muy bien!
2. Fes servir l’adhesiu  *  Utiliza el pegamento en barra

3. Torna a tallar amb les tissores * Vueve a cortar con las tijeras 

Molt bé! Si vols, ara és el moment de decorar l'Akira i el Patinete. Enganxa-li uns ulls o una foto de carnet, pinta una cara, pinta-li un jersei, les sabates, fes servir la teva imaginació.
  *
 ¡Muy bien! Si quieres, ahora es el momento de decorar a Akira y a Patinete. Engánchale unos ojos locos o una foto de carné, píntale una cara, un jersey, los zapatos, usa tu imaginación.4 . Fes servir la cinta adhesiva  *  Ahora utiliza la cinta adhesiva


Preparat per patinar * Preparado para patinar

;)

Filma una pel·lícula o fes fotografies!
Utilitza un telèfon mòbil per filmar una pel·lícula de patinadors o simplement
fes fotografies a l'Akira i el Patinete.

*
Filma una película o haz fotografías!
Utiliza un teléfono móvil para filmar una película de Skaters o simplemente
haz fotografías al Akira y al Patinete.